Dne 18. září 2013 se 14 žáků naší školy zúčastnili soutěže Velká cena malých zoologů, která se konala v ostravské zoologické zahradě. Soutěžním tématem byla Ochrana přírody - pomáháme přírodě (třídění odpadů, šetření vodou, mláďata, repatriace a repatriační projekty ZOO Ostrava, Červený seznam ohrožených živočichů apod.), chráněná území v ČR, význam ZOO, ohrožení obratlovci v ČR.

Do soutěže byli vybráni a přihlášeni 4 žáci ze 4. třídy a 10 žáků z 5. třídy, kteří dlouhodobě projevují zájem o přírodu. Vytvořili jsme 2 družstva po 7 členech.

Materiály z doporučené literatury týkající se soutěžního tématu jsme s žáky probrali v hodinách přírodopisu a informatiky.

Po příjezdu do zoologické zahrady jsme se přesunuli na start vědomostní soutěže, během které žáci běželi k jednotlivým stanovištím, kde plnili konkrétní úkoly. Úspěch v soutěži závisel kromě správných odpovědí na otázky také na čase, za který byli žáci schopni danou trasu zvládnout. Podmínkou bylo ohleduplné chování ke zvířatům (žáci se na trase museli chovat tiše) a k vytyčené trase soutěže (nesměli ničit vyznačení trasy ani jinak podvádět). Všechny podmínky soutěže žáci respektovali a důstojně naší školu reprezentovali.

Po ukončení soutěže, která trvala přibližně 60 minut, jsme se vydali na prohlídku zoologické zahrady. Poté jsme se vydali zpět do školy.

Dopravu si žáci zaplatili sami a vstup do ZOO byl zdarma.

Výsledky soutěže: doplníme po uveřejnění.

V Sudicích dne 18. září 2013

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist